Vad är psoriasis?

Psoriasis är ett kroniskt, inflammatorisk tillstånd. Det kan påverka hela kroppen, men dess mest synliga effekt är på huden.1 Liksom dess fysiska effekter kan psoriasis också ha en känslomässig och psykologisk effekt.2,3

Vad är psoriasis?

Finns det ett botemedel mot psoriasis?


Psoriasis är en kronisk sjukdom.1 Även om det ännu inte finns något botemedel ökar vår kunskap om psoriasis hela tiden. Det finns idag många olika behandlingsalternativ, men eftersom alla är olika kan det ta tid att hitta den behandling eller kombination av behandlingar som fungerar för dig.4 Din doktor kommer att kunna ge dig råd kring de olika alternativen.

Hur vet jag hur svår min psoriasis är?


Din psoriasis kan bedömas på ett antal olika sätt. Hudläkare använder kliniska verktyg som Psoriasis Area och Severity Index (PASI) eller andel kroppsyta (BSA) för att bedöma fysiska symtom,1,5 men de kan också ta hänsyn till effekterna av psoriasis på ditt dagliga liv.1,6

Vad gör jag om min doktor säger att han eller hon inte kan hjälpa mig?


Ge inte upp! Tänk på att läkare är olika och även om du inte kan få hjälp idag kan det finnas någon annan som bättre förstår din situation.

Vanliga frågor om psoriasis

Vad är ”Fråga din doktor”?


Fråga din doktor är en kampanj som syftar till att förbättra livet för människor med psoriasis genom att uppmuntra dem att söka hjälp för att uppnå bästa möjliga behandling.

Vem är ansvarig för ”Fråga din doktor”?


Fråga din doktor har utvecklats av Novartis och stöds av EUROPSO, den europeiska paraplyorganisationen för psoriasisföreningar i Europa, samt förbundet Ung med psoriasis i Sverige.

Referenser

 

1. Augustin M et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26 Suppl 4: 1-16.
2. Armstrong AW et al. PLoS One 2012; 7: e52935.
3. Sampogna F et al. Acta Derm Venereol 2012; 92(3): 299-303.
4. International Federation of Psoriasis Associations (IFPA), Profile of psoriasis. Available at: www.ifpa-pso.org/web/page.aspx?refid=42 Accessed: March 2016.
5. European Medicines Agency (EMEA), EMEA Guideline on Clinical Investigation of Medicinal Products Indicated for the Treatment of Psoriasis. November 2004. Available at: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003329.pdf Accessed: March 2016.
6. DLQI Instructions for use and scoring. Department of Dermatology and Wound Healing, School of Medicine, Cardiff University. Available at: www.cardiff.ac.uk/dermatology/quality-of-life/dermatology-quality-of-life-index-dlqi/dlqi-instructions-for-use-and-scoring/ Accessed: March 2016.

Uppdaterad: 20-12-2016