Att hitta rätt behandling för dig

Din behandling bestäms av bland annat följande faktorer:

  • Vilken typ av psoriasis du har
  • Var på kroppen du har din psoriasis
  • Hur svåra symtomen är
  • Hur din psoriasis påverkar ditt dagliga liv
  • Din ålder och hälsa i övrigt

Genom att prata med din doktor om dessa faktorer och vad du har för mål med din behandling, kan ni tillsammans hitta det alternativ som passar dig bäst.

Behandling sker oftast stegvis till dess att du är välbehandlad och har uppnått dina behandlingsmål.

Här hittar du tips inför ditt läkarbesök »

Så behandlas psoriasis

Vilka är alternativen?


Kunskapen om psoriasis utvecklas hela tiden och leder till nya behandlingar.

Översiktligt kan psoriasisbehandlingar delas in i tre allmänna kategorier: utvärtes behandlingar, ljusterapi och systemiska behandlingar (orala systembehandlingar och biologiska läkemedel).1-2

1. Utvärtes behandlingar1-2

Utvärtes behandlingar appliceras direkt på huden och omfattar krämer, lotions och salvor. Exempel på utvärtes behandlingar är mjukgörande medel, topikala steroider, tjärpreparat, ditranol, vitain-D-analoger och vitamin A-analoger.

2. Ljusbehandling1

Vid ljusterapi exponeras huden för olika typer av ultraviolett (UV) ljus. Behandling med ljusterapi finns för det mesta tillgängligt på särskilda kliniker. Exempel på olika ljusbehandlingar är UVA, UVA i kombination med psoralener och UVB.

3. Systemisk behandling1-2

Till skillnad från utvärtes behandling eller ljusterapi ges systemiska behandlingar via tabletter eller injektioner. Orala systembehandlingar intas i tablettform och är mindre riktade än biologiska behandlingar som sker via injektion (sprutor). De biologiska läkemedel som finns idag riktar sig direkt mot de ämnen som finns i förhöjda nivåer hos personer med psoriasis. Eftersom biologiska läkemedel vanligtvis utgörs av proteiner, kan de inte tas oralt i tablettform, utan ges vanligtvis som injektioner.

Behandling psoriasis


SE1702585129

Referenser

 

1. Behandling av psoriasis – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2011;22(4):11-24
2. FASS.se

Uppdaterad: 06-02-2017