Psoriasis är olika för alla

Psoriasis är en inflammatorisk sjukdom som påverkar hela kroppen, även om den syns mest på huden.

Idag beräknas ca 2% av befolkningen ha psoriasis2. Majoriteten (cirka 90 %) lider av så kallad plackpsoriasis,3 en variant av sjukdomen som orsakar röda, upphöjda plack på huden, tillsammans med smärta, klåda och en brännande känsla.1

Psoriasis kan uppträda på många olika sätt,1,4 och just din erfarenhet kan därför skilja sig från andras och också variera över tid.

Här hittar du tips inför ditt läkarbesök »

Du som har psoriasis vet hur det påverkar just dig


Att leva med röda, flagnande och kliande fläckar kan få dig att känna dig obekväm. Det kan också påverka din självkänsla, och därmed också karriär och relationer.

Många människor som har psoriasis undviker kläder som visar den inflammerade huden,5 aktiviteter där det är svårt att dölja huden,8 och även fysisk kontakt som handskakningar och kramar.9

För många människor kan psoriasis vara en livslång sjukdom och utan bra behandling kan den ha stor påverkan på livskvaliteten.10

Just att sjukdomen ofta påverkar livskvaliteten var en bidragande orsak till att Världshälsoorganisationen WHO numera anser psoriasis vara en allvarlig icke-smittsam sjukdom.11

Hur påverkar psoriasis dig?

När var senaste gången du talade med någon om din psoriasis?


Framsteg inom forskningen kring hudsjukdomar innebär att det finns fler behandlingsalternativ för personer med psoriasis än någonsin tidigare.

Eftersom förståelsen kring orsakerna bakom psoriasis och hur man ska hantera sjukdomen förbättras börjar läkare kunna ställa högre krav på behandlingar de förskriver.12

För en del fungerar behandlingen så bra att de inte längre anser att deras vardag påverkas av sjukdomen.13,14

Så är det inte dags att fundera på om det finns en bättre behandling för dig också?

Referenser

 

1. Augustin M et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26 Suppl 4: 1-16.
2. Nestle FO et al. N Engl J Med 2009; 361(5): 496-509.
3. Griffiths CE et al. Lancet 2007; 370: 263-271.
4. Meier M, Sheth PB. Curr Probl Dermatol 2009; 38: 1-20.
5. Armstrong AW et al. PLoS One 2012; 7: e52935.
6. Krueger G et al. Arch Dermatol 2001; 137(3): 280-284.
7. Sampogna F et al. Acta Derm Venereol 2012; 92(3): 299-303.
8. Leino M et al. Eur J Dermatol 2014; 24(2): 224-228.
9. Hrehorów E et al. Acta Derm Venereol 2012; 92: 67-72.
10. Kimball AB et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010; 24(9): 989-1004.
11. WHO psoriasis resolution, 2014. Available at: www.ifpa-pso.org/web/page.aspx?refid=273 Accessed: March 2016.
12. Puig L et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015; 29(4): 645-648.
13. Revicki DA et al. Dermatology 2008; 216: 260-270.
14. Torii H et al. Journal of Dermatology 2012; 39: 253-259.

Uppdaterad: 20-12-2016