DU ÄR EXPERTEN

Det är du som är expert på hur psoriasis påverkar dig och din vardag. Genom att lära dig mer om psoriasis och vilka behandlingar som finns, kan du föra en mer öppen dialog med din doktor.

FRÅGA DIN DOKTOR

En allmänläkare kan vanligtvis hjälpa dig om du har milda eller måttliga besvär av psoriasis. Vid svårare symtom kan du få remiss till hudläkare (dermatolog) som kan behandla med flera typer av läkemedel.

Var förberedd när du träffar din doktor, våga ställa alla dina frågor och ge inte upp om att få rätt behandling för din psoriasis.

 
Här hittar du tips och råd inför ditt läkarbesök - ladda ner checklistan»

Om du upplever att den behandling du har fått inte fungerar tillfredställande bör du kontakta din allmänläkare/hudläkare för ett nytt möte.

 
Här kan du få hjälp av en hudläkare online »

DET HÄR HÄNDER HOS DOKTORN

För att kunna hjälpa dig behöver din doktor bedöma hur pass svår psoriasis du har. För det finns det olika hjälpmedel. Det vanligaste verktyget som hudläkare använder är det som kallas PASI (Psoriasis Area and Severity Index). Med hjälp av PASI utvärderas den totala andelen av din kropp som täcks av psoriasis, tillsammans med rodnad, tjocklek och fjällning av placken.

En enklare och snabbare mätmetod är BSA (Body Surface Area). Med hjälp av BSA mäts hur stor del av kroppens yta som täcks av placken.1, 13

Ytterligare en metod är DLQI (Dermatology Life Quality Index) som används för att bedöma ditt dagliga liv och din livskvalitet. Det är ett formulär som består av tio frågor kring dina dagliga aktiviteter, klädsel, fritid, arbete och skola, personliga relationer och din nuvarande behandling.14

Referenser: 1. Augustin M et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26 Suppl 4: 1-16. 13. European Medicines Agency (EMEA), EMEA Guideline on Clinical Investigation of Medicinal Products Indicated for the Treatment of Psoriasis. November 2004. Available at: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003329.pdf Accessed: July 2018. 14. DLQI Instructions for use and scoring. Department of Dermatology and Wound Healing, School of Medicine, Cardiff University. Available at: www.cardiff.ac.uk/dermatology/quality-of-life/dermatology-quality-of-life-index-dlqi/dlqi-instructions-for-use-and-scoring/ Accessed: July 2018.

 

NOVARTIS I SAMARBETE MED UNG MED PSORIASIS

”Fråga din doktor” syftar till att förbättra livet för människor som lever med psoriasis genom att uppmuntra dem att ta kontakt med den som kan hjälpa – doktorn! ”Fråga din doktor” har utvecklats av Novartis och stöds av EUROPSO, den europeiska paraplyorganisationen för psoriasisföreningar i Europa, samt förbundet Ung med psoriasis i Sverige. Det finns ett antal organisationer och resurser som finns tillgängliga om du behöver mer information eller råd.

 

Uppdaterad: 29-08-2018