Din doktor är ditt nästa steg

Många som lever med psoriasis upplever att behandlingen fungerar bra, men för andra fortsätter sjukdomen att påverka det dagliga livet. Om det senare gäller för dig, kan det vara läge att kontakta en hudspecialist, en dermatolog.

Hudläkare, dermatologer, är experter på behandling av hudsjukdomar som psoriasis. Detta innebär att de har en större kunskap och erfarenhet av olika behandlingar.2

Läs mer om hur du kan få kontakt med en doktor som kan hjälpa dig »

Hur påverkas du av din psoriasis?

Hur bedömer hudläkaren din psoriasis?


Utöver att diskutera med dig och titta på din hud, finns det ett antal verktyg som din dermatolog kan använda för att fastställa graden av dina besvär.

PASI (Psoriasis Area &Severity Index)1,3

PASI är det vanligaste verktyget när hudläkaren bedömer psoriasis. Med hjälp av PASI utvärderas den totala andelen av kroppen som täcks av psoriasis, tillsammans med rodnad, tjocklek och fjällning av placken.

BSA (Body Surface Area)1,3

BSA är en enklare och snabbare mätmetod än PASI. Här mäts helt enkelt hur stor del av kroppens yta som täcks av psoriasisplacken.

DLQI (Dermatology Life Quality Index)4

DLQI är en enkät som din hudläkare använder för att bedöma hur sjukdomen påverkar ditt dagliga liv och din livskvalitet. Formuläret består av 10 frågor kring dina dagliga aktiviteter, klädsel, fritid, arbete och skola, personliga relationer och din nuvarande behandling.


Din hudläkare kan använda ett eller flera av dessa verktyg och resultatet utgör en av de faktorer som vägs in när olika behandlingar övervägs.

Du ska vara med och bestämma över din behandling!


Det är viktigt att komma ihåg att det är du som är expert på hur din psoriasis påverkar dig och ditt liv. Genom att lära dig mer om psoriasis och de behandlingar som finns ökar du dina möjligheter att hitta den behandling som passar just dig. Om du är förberedd kan du även precisera dina frågor till din doktor. 

Referenser

 

1. Augustin M et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26 Suppl 4: 1-16.
2. Cleveland Clinic, Skin Care Treatments. Available at: my.clevelandclinic.org/health/healthy_living/hic_An_Overview
_of Your_Skin/hic_Dermatologists_Skin_Care_Doctors. Accessed: March 2016.
3. European Medicines Agency (EMEA), EMEA Guideline on Clinical Investigation of Medicinal Products Indicated for the Treatment of Psoriasis. November 2004. Available at: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline
/2009/09/WC500003329.pdf Accessed: March 2016.
4. DLQI Instructions for use and scoring. Department of Dermatology and Wound Healing, School of Medicine, Cardiff University. Available at: www.cardiff.ac.uk/dermatology/quality-of-life/dermatology-quality-of-life-index-dlqi/dlqi-instructions-for-use-and-scoring/ Accessed: March 2016.

Uppdaterad: 20-12-2016