DET FINNS MÅNGA OLIKA BEHANDLINGS-ALTERNATIV

Psoriasis är en kronisk sjukdom 1 och trots att det ännu inte finns något botemedel ökar kunskapen om psoriasis hela tiden. Idag finns många olika behandlingsalternativ, men eftersom alla individer är olika kan det ta tid att hitta den behandling eller kombination av behandlingar som fungerar för dig.10 Din doktor kan ge dig råd kring de olika behandlingsalternativen.

ATT HITTA RÄTT BEHANDLING

När din doktor ska välja behandling tas hänsyn bland annat till11:

  • Vilken typ av psoriasis du har
  • Var på kroppen den sitter
  • Vilka och hur svåra symtomen är
  • Hur psoriasis påverkar ditt dagliga liv
  • Din ålder och hälsa i övrigt

Det är därför viktigt att du förklarar för din läkare hur sjukdomen påverkar dig och vad du har för mål med din behandling. Då kan ni tillsammans hitta det alternativ som passar bäst för dig.

 
Här hittar du tips och råd inför ditt läkarbesök »

DE HÄR ALTERNATIVEN FINNS

Eftersom förståelsen för mekanismerna bakom psoriasis ökar finns det fler behandlingsalternativ för personer med psoriasis än någonsin tidigare.

Behandling sker oftast stegvis till dess att du är välbehandlad och har uppnått dina behandlingsmål.

Översiktligt kan psoriasisbehandlingar delas in i fyra allmänna kategorier: utvärtes behandlingar, ljusterapi, orala systembehandlingar och biologiska läkemedel.1,2

Behandlingstrappan in här!

1. Utvärtes behandlingar11,12

Utvärtes behandlingar appliceras direkt på huden och omfattar krämer, lotions och salvor. Exempel på utvärtes behandlingar är mjukgörande medel, topikala steroider, tjärpreparat, ditranol, vitain-D-analoger och vitamin A-analoger.

2. Ljusbehandling11

Vid ljusterapi exponeras huden för olika typer av ultraviolett (UV) ljus. Behandling med ljusterapi brukar finnas på särskilda kliniker. Exempel på olika ljusbehandlingar är UVA, UVA i kombination med psoralener och UVB.

3. Systemisk behandling11,12

Till skillnad från utvärtes behandling eller ljusterapi ges systemiska behandlingar via tabletter eller injektion (spruta).

4. Biologiska läkemedel11,12

De biologiska läkemedel som finns idag riktar sig direkt mot de ämnen som personer med psoriasis har förhöjda nivåer av. Biologiska läkemedel utgörs vanligtvis av proteiner ges som injektion. Biologiska läkemedel kan inte tas oralt då de hinner förstöras i magsäcken (innan det tas upp i blodet) om de ges som en kapsel eller tablett.

Om din behandling inte fungerar, fråga din doktor efter andra alternativ. Idag finns goda möjligheter att leva ett besvärsfritt liv.

Behandling psoriasis

Referenser: 1. Augustin M et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26 Suppl 4: 1-16. 2. Nestle FO et al. N Engl J Med 2009; 361(5): 496-509. 10. International Federation of Psoriasis Associations (IFPA), Treatment. Available at: https://ifpa-pso.com/our-cause/ Accessed: July 2018. 11. Behandling av psoriasis – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2011;22(4):11-24 12. FASS.se

 

NOVARTIS I SAMARBETE MED UNG MED PSORIASIS

”Fråga din doktor” syftar till att förbättra livet för människor som lever med psoriasis genom att uppmuntra dem att ta kontakt med den som kan hjälpa – doktorn! ”Fråga din doktor” har utvecklats av Novartis och stöds av EUROPSO, den europeiska paraplyorganisationen för psoriasisföreningar i Europa, samt förbundet Ung med psoriasis i Sverige. Det finns ett antal organisationer och resurser som finns tillgängliga om du behöver mer information eller råd.

 

Uppdaterad: 29-08-2018